Over ons


Mijn persoonlijke missie is de kwaliteit van leven voor iedereen te verhogen door cognitief of creatief begaafde kinderen en jongeren te helpen gelukkige en productieve levens te leiden.


Tijdens mijn doctoraat heb ik gekeken naar de effecten van versnelling in het secundair onderwijs (zoals een jaar overslaan of het combineren van lessen aan de universiteit met het secundair onderwijs) op sociaal en emotioneel functioneren op lange termijn (35 jaar later) in de top 1% in mathematische bekwaamheid.

Naast mijn onderzoek gaf ik les aan cognitief begaafde kinderen en jongeren, organiseerde ik workshops voor ouders en leerkrachten, heb ik ervaring in het organiseren van weekend- en zomercursussen voor cognitief talent en heb ik een curriculum ontwikkeld voor cognitief getalenteerde leerlingen in het lager en secundair onderwijs.

Momenteel leg ik me toe op existentiële zelfontwikkeling bij cognitief en creatief begaafde kinderen, jongeren en jong-volwassenen. Samen met Elke van Campenhout heb ik een transspiritueel praktijkcentrum opgericht, “The Monastery Brussels”, waar we experiëntiëel en artistiek onderzoek doen naar onder andere existentiële zelfontwikkeling en hedendaagse (inclusief atheïstische) spiritualiteit.  Eén van mijn onderzoeksvragen: Hoe kunnen jongeren ondersteund worden in het omgaan met existentiële vragen in een tijd waarin alle grote waarheden onhoudbaar zijn gebleken?

Meer informatie over mij: CV – Stijn Smeets

Naast mij werken nog een aantal mensen op vrijwillige basis mee om de missie van Modesto te verwezenlijken. Uw bijdrage helpt om hun werk te ondersteunen. U vindt onze gegevens hieronder.